இலக்கியம்

கல்வி

பக்தி/ஆலயங்கள்

உணவு

வடக்கு மாகாணம்

நிலாவரைக் கிணறு பற்றிய உண்மைகள்

– பேராசிரியர் இரா.சிவசந்திரன் புத்தூர் நிலாவரைக் கிணறு பற்றி எமது மக்களிடையே பாரம்பரிய கதைகள் பல வழக்கிலுள்ளன. ‘ ஆழங்காண முடியாத கிணறு இது….’ ‘நிலாவரைக் கிணற்றில் எலுமிச்சம்

தொடர்கள்

நாடகம்

செய்தி விமர்சனம்

யாரோடு நோவது ….

 வலய மட்ட தமிழ்த்தினப் போட்டி 29.05.2014 அன்று யா∕இராமநாதன் கல்லூரியில் நடைபெற்றது. நாடகப் போட்டியில் உடுவில் பெண்கள் கல்லூரியும், இளவாலை புனித

சிறுகதை

கடல் யோசித்தது…! (சிறுகதை)

– செ.டானியல் ஜீவா ‘எனக்கொரு நண்பன் உண்டு, அவன் தனக்கென வாழாத் தலைவன்!’ என்ற கிறிஸ்தவப் பாடல் சின்ன வயதிலிருந்தே எனக்கு

Top