கவிதைகள் articles

என் காதல் தீரா நதி

என் காதல் தீரா நதி

– வேலணையூர் தாஸ் உங்களுக்கு நம்ப முடியாமல் இருக்கலாம் நல்லுார் பின் வீதியில் இன்று மாலை

இரண்டு கவிதைத் தொகுதிகளுக்கான அறிமுக விழா

யாழ்.இலக்கியக் குவியமும், மகிழ் வெளியீட்டகமும் இணைந்து நடாத்தும் நெற்கொழுதாசனின் ‘வெளிச்சம் என் மரணகாலம்’ மற்றும் தர்மினியின் ‘இருள் மிதக்கும் பொய்கை’ கவிதைத்

மழை

– நாவுக் அரசன் மழை சந்தோசப்படுவதே அதன் தண்ணீர்த் துளிகளில் என்று சொன்ன போது அனாமிக்கா அவள் கண்ணீரை மறைப்பது போலிருந்தது மழையையாவது அதன் போக்கில் அழுது பெய்து முடித்துவிட அவள் வரம் கேட்டபோது நான் தாழ்வாரத்தில் ஒதுங்கியிருந்தேன் எந்தப் பாதையில் நனைந்தாலும் திரும்பிச் செல்லும் வழியை ஜோசித்துக்கொண்டேசென்றதில்லை ஆனாலும் ஒருமுறைகூட அடைந்ததேயில்லை தூறல்கள் தட்டி எழுப்பிய நேரம் தேடிப்போன புழுதி மண்வாசனையை என்றாள் மழை அதன் வாழ்க்கை வடிசலில் விழுந்துகொண்டேயிருக்க கனவுகளில் வரும் மழையில் மட்டும்

Top