நாடகம் articles

Barack Obama

‘தேடல்’ நாடகம் ஆற்றுகை

‘தேடல்’ நாடகம் ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தினரால் உலக நாடக தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று 27.03.2017 திங்கள் கிழமை

Barack Obama

‘இது வாழ்க்கை, இதுதான் வாழ்க்கையா?’ ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த

Barack Obama

நாடகப் பயிலகத்தின் புதிய பிரிவின் ஆரம்ப வைபவம்

திருமறைக் கலாமன்றத்தின் நாடகப் பயிலகத்தின் 20ஆவது புதிய பிரிவின் ஆரம்ப வைபவமும் கடந்த

Barack Obama

திருமறைக் கலாமன்றத்தின் நாடகப் பயிலகப் பயிற்சிநெறி

திருமறைக் கலாமன்றத்தின் நாடகப் பயிலகப் பயிற்சிநெறிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. நாடகக் கலையின் மேம்பாடு கருதி செயல்முறை சார்ந்த தேர்ச்சியினை மேம்படுத்தும்

Barack Obama

மஹாகவியின் ‘புதியதொரு வீடு’ நாடகம்

திருமறைக் கலாமன்றம் தயாரித்து வழங்கும் மஹாகவியின் புதியதொரு வீடு நாடகம் எதிர்வரும் 05.02.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை

Barack Obama

‘ஒளி கீற்று’ சிறப்பு நாடகம்

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் நேற்று 25.12.2016 ஞாயிறு நத்தார் தினத்தை

Barack Obama

‘மரணம்’ தனியாள் நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம்தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த 20.11.2016 ‘மரணம்’ தனியாள்

Top