உணவு articles

Barack Obama

சக்தி வாய்ந்த மருத்துவ குணம் கொண்டது – மஞ்சள்

சக்தி வாய்ந்த மருத்துவ குணம் கொண்டது – மஞ்சள்

- முல்லை மன்சூா்அலி மஞ்சள் பாலின் திகைக்க வைக்கும் 15 நன்மைகள்:- மஞ்சள் உலகின் மிகச் சக்தி வாய்ந்த மற்றும் இயற்கையாகவே மருத்துவ குணம் நிறைந்துள்ள பொருட்களில் ஒன்றாகும்.

Barack Obama

சமையலறையில் கல்லறை: விசமாகிய உணவுகள் பாகம் – 6

– டேவிற் பிரவீன் ரெடி ரவுண்ட்அப் (Ready Roundup) பயிர்களுக்கு மகரந்த சேர்க்கை செய்யும் திறன் கிடையாது என்று மொன்சாண்டோ (Monsanto) பொய்ப் பிச்சாரம் செய்து வருகிறது.

Barack Obama

சமையலறையில் கல்லறை: விசமாகிய உணவுகள் பாகம் – 5

 – டேவிற் பிரவீன் இனி மரபணு பொறியியல் (genetic engineering) மூலம் தயாரிக்கப்படும் விவசாய உணவுப் பொருட்களை GM பயிர்கள் என்று அழைக்கலாம். மரபணு பொறியியல் (genetic engineering)

Barack Obama

சமையலறையில் கல்லறை: விசமாகிய உணவுகள் பாகம் – 4

 – டேவிற் பிரவீன் இந்த பிளாஸ்மிட் (plasmid) என்பது எல்லா உயிரினங்களின் செல் நியுகிளியஸ் (neuclus)லும் இருக்கும். இந்த இடத்தில் இ கோலி (E. Coli) பாக்டீரியாவை கொஸ்ட் (host) என்பார்கள்.

Barack Obama

சமையலறையில் கல்லறை: விசமாகிய உணவுகள் (பாகம் – 3)

- டேவிற் பிரவீன் வார்த்தைகளில் மிகச் சுலபமாக சொல்லிவிடுவது போல ஒரு உயிரின் DNA-வை எடுத்து மற்றொரு உயிரின் DNA-விற்குள் செலுத்திவிட முடியாது. இதற்குப் பின்னால் மிகப்

Barack Obama

சமையலறையில் கல்லறை: விசமாகிய உணவுகள் (பாகம் – 2)

- டேவிற் பிரவீன் இந்த சுருண்ட (double helix) நூலை நீட்டிப் பார்த்தால் அதில் இரண்டு இழைகள் ஒன்றை ஒன்று சுற்றியப்படி இருக்கும். இரண்டு இழைகளுக்கும் இடையே குறுக்கு கோடுகளாக

Barack Obama

சமையலறையில் கல்லறை: விசமாகிய உணவுகள்… (பாகம் – 1)

- டேவிற் பிரவீன் இந்த பூமியில் இருக்கும் உயிர் உயிரற்ற பொருட்களின் உண்மை நிலையை அறிந்து அந்த உண்மைகளின் மூலம் பெற்ற அனுபவத்தைக் கொண்டு மேலும் மனிதனின் வாழ்வை

Barack Obama

உடலின் நச்சுகளை வெளியேற்றும் சித்தர்களின் மருத்துவமுறை

- தேவிகா ராணி நமது பாதங்கள் சக்தி வாய்ந்தவை. உடல் உள்ளுறுப்புகளின் நரம்புகள் நமது பாதத்தில் முடிகின்றது. சீன மருத்துவத்தில் இதை மெரிடியன் என்று சொல்லுவார்கள். இந்த

pregency

கருப்பையை பலப்படுத்தும் ”உழுத்தங்களி”

அக்காலத்தில் பெண் குழந்தைகள் வயதுக்கு வந்துவிட்டால் கர்ப்பப்பை பலம் பெறுவதற்காக உழுத்தங்களி கொடுப்பது வழக்கமாக இருந்தது. அது மட்டுமின்றி வயது வந்த உடனேயே முட்டையையும்,

jaffna odial pootu

உடல்நலத்திற்கு ஆரோக்கியம் தரும் ஒடியல் புட்டு

ஒடியல் பிட்டு அல்லது ஒடியல் புட்டு என்பது ஒடியல் மாவில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் ஒருவகை உணவுப் பண்டம். இது எமது பாரம்பரிய உணவுகளில் ஒன்று.

Top