தொடர்கள் articles

Barack Obama

கறுப்பு பணத்தை ஒழிக்க மோடியால் முடியுமா? பாகம் – 2

கறுப்பு பணத்தை ஒழிக்க மோடியால் முடியுமா? பாகம் – 2

- டேவிட் பிரவீன் கறுப்பு பண ஒழிப்பு மற்றும் கள்ள நோட்டு ஒழிப்பு இவைகளைத் தாண்டி அனைத்து மக்களையும் வங்கி அமைப்பிற்குள் கொண்டு வருவதின் சாதக

Barack Obama

கறுப்பு பணத்தை ஒழிக்க மோடியால் முடியுமா?

- டேவிட் பிரவீன் கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கவும், கள்ள நோட்டுக்களை ஒழிக்கவும் அலாவுதினீன் அற்புத விளக்கு ஒன்றை ஓவர் நைட்டில் களம் இறக்கியிருக்கிறது

Barack Obama

உயிர்கள் விற்பனைக்கு: மருந்து நிறுவனங்களின் கொள்ளை – இறுதி பாகம்

 – டேவிற் பிரவீன் இத்தகைய சோதனைகளும் கூட “me-too” மருந்துகளுக்கு கிடையாது. “me-too” மருந்து என்பது வெற்றிப் பெற்ற பழைய திரைப்படங்களை டியிற்றலைஸ் (digitize) செய்து ரிலீஸ் செய்வதற்கு

Barack Obama

உயிர்கள் விற்பனைக்கு: மருந்து நிறுவனங்களின் கொள்ளை – பாகம் 3

 – டேவிற் பிரவீன் Burroughs Wellcome நிறுவனத்தின் இன்றையப் பெயர் GlaxoSmithKline.உலகின் முதல் பத்து முன்னனி மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் இதுவும் ஒன்று. மற்ற முன்னனி நிறுவனங்கள்

Barack Obama

உயிர்கள் விற்பனைக்கு: மருந்து நிறுவனங்களின் கொள்ளை – பாகம் 2

 – டேவிற் பிரவீன் மருந்து மாத்திரைகளின் விலையை யார் தீர்மானிக்கிறார்கள் என்பதைக் குறித்து நாம் என்றைக்குமே கேள்வி கேட்பது கிடையாது. காரணம் அவைகள் மனித உயிர்களைக் காக்க கூடியவைகள்

Barack Obama

உயிர்கள் விற்பனைக்கு: மருந்து நிறுவனங்களின் கொள்ளை – பாகம் 1

 – டேவிற் பிரவீன் இன்றைக்கு மனித இனத்தை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கும் நோய்களெல்லாம் என்னவென்றே தெரியாமல் பார்த்துக்கொண்ட நாட்டு மருந்துகளையும் மூலிகளையும் பயன்படுத்திய

Barack Obama

சமையலறையில் கல்லறை: விசமாகிய உணவுகள் பாகம் – 8 (இறுதி பாகம்)

 – டேவிற் பிரவீன் மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களின் பரிசோதனை முடிவுகள் இத்தகைய பாதிப்புக்களை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டினாலும் மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்கள் ஏற்கனவே சந்தையில்

Barack Obama

சமையலறையில் கல்லறை: விசமாகிய உணவுகள் பாகம் – 7

 – டேவிற் பிரவீன் இனி இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களின் மூலம் விளையும் உணவுப் பொருட்களால் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஏற்படப்போகும் பேரழிவு பாதிப்புகளைக் குறித்துப் பார்க்கலாம்.

Barack Obama

சமையலறையில் கல்லறை: விசமாகிய உணவுகள் பாகம் – 6

– டேவிற் பிரவீன் ரெடி ரவுண்ட்அப் (Ready Roundup) பயிர்களுக்கு மகரந்த சேர்க்கை செய்யும் திறன் கிடையாது என்று மொன்சாண்டோ (Monsanto) பொய்ப் பிச்சாரம் செய்து வருகிறது.

Barack Obama

சமையலறையில் கல்லறை: விசமாகிய உணவுகள் பாகம் – 5

 – டேவிற் பிரவீன் இனி மரபணு பொறியியல் (genetic engineering) மூலம் தயாரிக்கப்படும் விவசாய உணவுப் பொருட்களை GM பயிர்கள் என்று அழைக்கலாம். மரபணு பொறியியல் (genetic engineering)

Top