ஊர்க்கதை articles

Barack Obama

தொன்ம யாத்திரை – 3 : ‎நெடுந்தீவு‬

தொன்ம யாத்திரை – 3 : ‎நெடுந்தீவு‬

விதை குழுமம், அக்கினிச்சிறகுகள், மற்றும் ஜப்னா ருடே ஆகியவை இனைந்து ‘மரபை அறிதலும் கொண்டாடுதலும்’ எனும் தொனிப் பொருளில் கடந்த (27.06.2016 -

Barack Obama

இயற்கை மரபுரிமை சார்ந்த பறவைகள் சரணாலயம் குருவிக்காடு

யாழ்ப்பாணம் தென்மராட்சி பகுதியில் உள்ள சரசாலை கிராமத்தில் இருக்கும் சிறிய கண்டல் காடே குருவிக்காடாகும். யாழ்ப்பாணத்தின் இயற்கை மரபுரிமை சார்ந்த பறவைகள் சரணாலயமாக காணப்படுகின்றது. மக்களால் அறியப்பட்டிராத இவ் இயற்கை கண்டல் நிலக்காடு ஏராளமான உள்நாட்டு வெளிநாட்டு பறவைகளுக்கும், நீர் நில உயிரிகளுக்கும் தஞ்சமளிக்கின்றது. அக்கினிச்சிறகுகள், விதை மற்றும் சகோதர அமைப்புக்களின் ஏற்பாட்டில், மாதந்தோறும் நடக்கவும், அறியவும் கொண்டாடவும் தெரிவு செய்யப்படும் மரபுரிமைசார் இருப்புக்களில் மே மாதத்திற்குரிய இயற்கை மரபுரிமையில் கவனிக்கப் பட வேண்டிய இடமாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டது

Barack Obama

அச்செழுவில் அரசினால் அமைக்கப்பட்டிருந்த சவாரிப் பயிற்சிக்களம்

இன்று கார் வைத்திருப்பவர் கொண்டிருந்த மிடுக்கை அன்று வண்டில் வைத்திருப்பவர் கொண்டிருந்தார். விவசாயப் பொருளாதாரத்தில் தங்கியிருந்த எம்மவர்களுக்கெல்லாம்

Barack Obama

சாவகச்சேரி பிரதேச சபை – சரசாலை கிராம சபை

-லலீசன் சரசாலை தற்போது சாவகச்சேரி பிரதேச சபை நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்ட கிராமமாக உள்ளது. முன்னர் சரசாலையை மையப்படுத்தி கிராமசபை அமைப்பு செயற்பட்டது.

Top