அறிவியல் articles

Barack Obama

இலங்கையில் இன்று ‘சுப்பர் மூன்’

இலங்கையில் இன்று ‘சுப்பர் மூன்’

சுமார் 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தோன்றிய ‘சுப்பர் மூன்’ (வழமைக்கு மாறாக பெரிதாக தோன்றக்கூடிய நிலவு) நேற்று  13.11.2016 இரவு அமெரிக்கா

Barack Obama

சமூகத்திற்கான விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் கருத்தரங்கு

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் இலங்கையில் முதன்முதலாக சமூகத்திற்கான விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் கருத்தரங்கு (Science and Technology for Society Forum Sri Lanka 2016) கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 07ஆம்

Barack Obama

பூமிக்கடியில் ‘மாபெரும் நிலத்தடி கடல்’

அமெரிக்காவை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள், பூமி கிரகத்தின் மேல்பரப்பு மற்றும் உட்கருவம் ஆகிய இரண்டிற்கும் மத்தியில் பரந்த அளவிலான நிலத்தடி கடல்பகுதி இருப்பதை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

பேராசிரியர்-ஸ்டீபன்-ஹாக்கிங்

சுய சிதைவை நோக்கி மனித இனம்: பேராசிரியர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

மனித இனம் தானே உருவாக்கிய தொடர்ச்சியான ஆபத்துக்களால் அழிவை சந்திக்கலாம் என்று பேராசிரியர் ஸ்டீபன் ஹாகிங் எச்சரித்திருக்கிறார். அணு ஆயுதப்போர், புவி வெப்பமாதல் மற்றும் மரபணு மாற்றி

Top