விவசாயம் articles

Barack Obama

ஊட்டச்சத்து இன்றி வருங்காலமேது நமது சந்ததிக்கு?

ஊட்டச்சத்து இன்றி வருங்காலமேது நமது சந்ததிக்கு?

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் நல்லதொரு மாற்றத்தைப் பற்றி இங்கே பேசத் தலைப்படுகின்றோம். இது எங்கள் எல்லோரைப்

Barack Obama

வீட்டுத்தோட்டமும் டெங்கு நுளம்பு கட்டுப்பாடும்!

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் இன்றைய தலைப்பு இரண்டு முக்கிய விடயங்களில் கரிசனை செலுத்த முனைகின்றது. ஒரு

Barack Obama

இயற்கையென்னும் பொக்கிஷம்!

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் இயற்கையை தாய்மைக்கு ஒப்பிடுகின்றோம் ஏனெனில் அள்ளஅள்ள குறையாதததை தருபவள் தாய்தானே.

Barack Obama

ஸ் ரீவியா என்னும் இனிப்புத்துளசி

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் நல்லதொரு இனிப்பான செய்தியுடன் உங்களைச் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். இந்த இனிப்பான செய்தி பலநிலைகளில் பல வடிவங்களில் எமக்கு பயன்படப்போகின்றது

Barack Obama

தேனீக்களுக்கு மாற்றீடாக ரேபோ தேனீக்களா?

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் இது இராணித் தேனீயின் அறைகூவல்!. எம்மைச் சீண்டிப்பார்த்து அழகு பார்க்கின்றீர்களா?

Barack Obama

கணனி தொழில்நுட்பத் தொழிலிலிருந்து விடுபட்டு விவசாய பண்ணை நோக்கி!

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் தற்சமயம் எங்கும் தொழில்தாருங்கள் என்னும் கோரிக்கைகளே பரவலாக முன்னெழுந்துள்ளதனை அவதானிக்கலாம். இதற்குப் பல காரணங்கள் தரப்பட்டாலும் அனைவருக்குமான தொழில்தருவதற்கான

Barack Obama

ஒருவித்திலையினதும் இருவித்திலையினதும் இணைவுதரும் அர்த்தங்கள் பல!

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் பயிர்ச்செய்கையில் தனியான பயிராக (Mono crop) பயிர்செய்யப்படுவது வழமை. காலங்காலமாக

Barack Obama

‘பயிர்களை’ என்பதில் தமிழின் தனித்துவம்!

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் முத்தமிழுக்கு எத்தனை அழகு! அதிலுள்ள விளக்கங்களை நுணுக்கமாக படித்தால் பலவிடயங்களை நாம் அறிந்திடலாம் இன்னும் அள்ளிப் பருகிடலாம். அந்த வகையில்

Barack Obama

ஏவிளம்பிவருடம் புதியனபுகுதலில் புதுமைகள் செய்யட்டும்!

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் 2017 சித்திரையில் நன்மைகள் பலகொண்டு சிங்கள தமிழ் புதுவருடம் இனிதாகவே பிறந்திருக்கின்றது.

Barack Obama

பருவத்தே பயிர்செய்

- பேராசிரியா் கு.மிகுந்தன் ‘பருவமே புதியபாடல் பாடு…….’ என்றொரு அண்மைக்கான திரைப்படப்பாடல் வரிகளுண்டு. பருவம் என்பது என்றென்றும்

Top