“மக்பெத்” தனியாள் நாடக ஆற்றுகை

Barack Obama

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் நேற்று 05.08.2016 வில்லியம் சேக்ஸ்பியரின் ‘மக்பெத்’ எனும் தனியாள் நாடக ஆற்றுகை நிகழ்த்தப்பட்டது.

இன் நாடகத்தின் நடிகராக யாழ். பல்கலைக்கழக ஊடக கற்கை 3ஆம் வருட மாணவன் பொ.சுலக்சன் கலந்து கொண்டார். ஒளி விதானிப்பினை இ.மகிந்தனும் நாடக உதவிகளை இ.வினோதன் மற்றும் த.கஜன் மேற்கொள்ள நெறியாள்கை மற்றும் பின்னணி இசையினை தி தர்மலிங்கம் நிகழ்த்தினார்.

ஒளிப்படங்கள்: இ.வினோதன்

மக்பெத் தனியாள் நாடக ஆற்றுகை (1) மக்பெத் தனியாள் நாடக ஆற்றுகை (2) மக்பெத் தனியாள் நாடக ஆற்றுகை (3) மக்பெத் தனியாள் நாடக ஆற்றுகை (4)

Related posts

*

*

Top