ஸ்ரீ சீரடி சாயி மந்திர் ஆலயத்தில் சப்பறத்திருவிழா

யாழ். நல்லூர் ஸ்ரீ சீரடி சாயி மந்திர் ஆலயத்தில் சப்பறத்திருவிழா நேற்றையதினம் 13.10.2016 வியாழக்கிழமை மாலை வெகு விமரிசையாக இடம்பெற்றது. ஏராளமான பக்தர்கள் இந்நிகழ்வுகளில் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர்.

ஒளிப்படங்கள்: ஐ.சிவசாந்தன்

%e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%b0%e0%af%80-%e0%ae%9a%e0%af%80%e0%ae%b0%e0%ae%9f%e0%ae%bf-%e0%ae%9a%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%ae%bf-%e0%ae%ae%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%86 %e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%b0%e0%af%80-%e0%ae%9a%e0%af%80%e0%ae%b0%e0%ae%9f%e0%ae%bf-%e0%ae%9a%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%ae%bf-%e0%ae%ae%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%86 %e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%b0%e0%af%80-%e0%ae%9a%e0%af%80%e0%ae%b0%e0%ae%9f%e0%ae%bf-%e0%ae%9a%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%ae%bf-%e0%ae%ae%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%86 %e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%b0%e0%af%80-%e0%ae%9a%e0%af%80%e0%ae%b0%e0%ae%9f%e0%ae%bf-%e0%ae%9a%e0%ae%be%e0%ae%af%e0%ae%bf-%e0%ae%ae%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%86

Related posts

*

*

Top