“சின்மய நாதம்” காலாண்டுக்கு சஞ்சிகை வெளியிடு

யாழ் சின்மயமிஷனால் காலாண்டுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படும் சின்மய நாதம் சஞ்சிகையின் 14வது இதழ்,  நேற்று 29.10.2016 சனிக்கிழமை அன்று நல்லூர் சின்மயா மிஷன் ஆச்சிரமத்தில் வெளியிட்டப்பட்டது.

ஒளிப்படங்கள் : ஐங்கரன் சிவசாந்தன்

 

Related posts

*

*

Top