தேவிபுர சிறுவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள்

Barack Obama

பிரான்ஸ் வாழ் தமிழர்களின் உதவும் அமைப்பான’ஹல்ப் பார் தமிழ் பீப்புள்’ (help for Tamil people)  நீதி உதவியுடன் முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு தேவிபுரத்தில் தந்தையை இழந்த பிள்ளைகளுக்கு  கற்றல் உபகரணங்களை வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

Related posts

*

*

Top