‘இது வாழ்க்கை, இதுதான் வாழ்க்கையா?’ ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த 12.02.2017 ஞாயிறு ‘இது வாழ்க்கை இதுதான் வாழ்க்கையா’ என்கின்ற நாடகம் ஒன்றை ஆற்றுகை செய்திருந்தது.

இவ்ஆற்றுகையில் நடிகராக இ .விநோதன் நடித்திருந்தார். இன் நாடகத்திற்கான அரங்க உதவிகனள இ.மகிந்தன், ம.சுலசன், த.கஜன்ஆகியோர் இணைந்து மேற்கொண்டனர். ஒளிவிதானிப்பினை இ.மகிந்தனும் நெறியாள்கையினை  தி. தர்மலிங்கமும்  மேற்கொண்டனர்.

 ஒளிப்படங்கள்: ம.சுலசன் 

Related posts

*

*

Top