“DO NOT TOUCH” – (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த 26.03.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை “DO NOT TOUCH” – (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை நிகழ்த்தப்பட்டது. இந்நாடகம் இரு கோமாளிகள் பல்வேறுபடட பொருட்களை பயன்படுத்தி ஒத்திசைவான அசைவுகளை வெளிப்படுத்தியும் நகைச்சுவையாக ஆற்றுகை செய்திருந்தனர்.

ஆற்றுகையினை நடிகர்களான ம.சுலக்சன், இ.மகிந்தன் ஆகியோர் நடித்திருந்தனர்.  இன்நாடகத்திற்கான அரங்க உதவிகளை இ.மகிந்தன்,  த.கஜன், ம.சுலக்சன், த.குணரூபன் ஆகியோரும் இணைந்து மேற்கொண்டனர். ஒளி விதானிப்பினை த.கஜன், நெறியாள்கையினை தி.தர்மலிங்கமும் நிகழ்த்தியிருந்தார்.

ஒளிப்படங்கள்: ராஜ்

DO NOT TOUCH - (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை (1) DO NOT TOUCH - (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை (2) DO NOT TOUCH - (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை (3)

Related posts

*

*

Top