யாழ்.பாசையூர் புனித அந்தோனியார் ஆலய புத்தாண்டு சிறப்பு திருப்பலி

யாழ்ப்பாணம் பாசையூர் புனித அந்தோனியார் ஆலயத்தில் புத்தாண்டு நள்ளிரவு ஆராதனை பங்குதந்தை லியோ தலைமையில் கூட்டுத் திருப்பலி ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது. 

ஒளிப்படம்:  ஜங்கரன் சிவசாந்தன்
1 2 3 4
5 6 7 8

Related posts

*

*

Top