வண்ணை ஸ்ரீவீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருவிழா

யாழ்ப்பாணம் வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவிலில் நேற்று 05.06.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவிழாவாகிய செங்களநீர்த் தொட்டித் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

ஒளிப்படங்கள்: ஐங்கரன் சிவசாந்தன்

வண்ணை ஸ்ரீவீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருவிழா (1) வண்ணை ஸ்ரீவீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருவிழா (2) வண்ணை ஸ்ரீவீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருவிழா (3) வண்ணை ஸ்ரீவீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருவிழா (4) வண்ணை ஸ்ரீவீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருவிழா (5) வண்ணை ஸ்ரீவீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருவிழா (6) வண்ணை ஸ்ரீவீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருவிழா (7) வண்ணை ஸ்ரீவீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருவிழா (8) வண்ணை ஸ்ரீவீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 10ம் நாள் திருவிழா (9)

Related posts

*

*

Top