வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 14ம் நாள் திருவிழா

யாழ்ப்பாணம் வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 14ம் நாள் திருவிழா கடந்த 09.06.2016 வியாழக்கிழமை இரவு வெகு விமரிசையாக இடம்பெற்றது. இத்திருவிழாவில்  ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

ஒளிப்படங்கள்: ஐங்கரன் சிவசாந்தன்

வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 14ம் நாள் திருவிழா (1) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 14ம் நாள் திருவிழா (2) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 14ம் நாள் திருவிழா (3) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 14ம் நாள் திருவிழா (4) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 14ம் நாள் திருவிழா (5)

Related posts

*

*

Top