ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 16ம் நாள் திருவிழா (புஷ்பரதம்)

யாழ்ப்பாணம் வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் புஷ்பரத திருவிழா கடந்த 11.06.2016 சனிக்கிழமை இரவு வெகு விமரிசையாக இடம்பெற்றது.

ஒளிப்படங்கள்: ஐங்கரன் சிவசாந்தன்

ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் புஷ்பரத திருவிழா (1) ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் புஷ்பரத திருவிழா (2) ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் புஷ்பரத திருவிழா (3) ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் புஷ்பரத திருவிழா (4) ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் புஷ்பரத திருவிழா (5) ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் புஷ்பரத திருவிழா (6) ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் புஷ்பரத திருவிழா (7) ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் புஷ்பரத திருவிழா (8) ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் புஷ்பரத திருவிழா (9)

Related posts

*

*

Top