வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் மஞ்சத் திருவிழா

– ஐங்கரன் சிவசாந்தன்

யாழ்ப்பாணம் வண்ணார் பண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் மஞ்சத் திருவிழா நேற்று 13.06.2015 திங்கட்கிழமை வெகு விமரிசையாக இடம்பெற்றது. அம்மன் மஞ்சத்தில் வீதியுலா வந்த காட்சியைக் காண பக்தர்கள் பெருமளவில் திரண்டிருந்தனர்.

வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் மஞ்சத் திருவிழா (1) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் மஞ்சத் திருவிழா (2) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் மஞ்சத் திருவிழா (3) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் மஞ்சத் திருவிழா (4) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் மஞ்சத் திருவிழா (5) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் மஞ்சத் திருவிழா (6)

Related posts

*

*

Top