வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 19ம் நாள் திருவிழா

– ஐங்கரன் சிவசாந்தன்

யாழ்ப்பாணம் வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 19ம் நாள் திருவிழா  நேற்று  14.06.2016 செவ்வாய்க் கிழமை இரவு வெகு விமரிசையாக இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வுகளில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 19ம் நாள் திருவிழா (1) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 19ம் நாள் திருவிழா (2) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 19ம் நாள் திருவிழா (3) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 19ம் நாள் திருவிழா (4) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் 19ம் நாள் திருவிழா (5)

Related posts

*

*

Top