வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் சப்பறத் திருவிழா

Barack Obama

- ஐங்கரன் சிவசாந்தன்

யாழ்ப்பாணம் வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் சப்பறத் திருவிழா கடந்த 18.06.2016 மாலை 6.45 மணியளவில் இடம்பெற்ற வசந்த மண்டபப் பூசையை தொடர்ந்து உள்வீதி, சப்பற வீதி உலா பக்தர்கள் புடைசூழ விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.

வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் சப்பறத் திருவிழா (1) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் சப்பறத் திருவிழா (2) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் சப்பறத் திருவிழா (3) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் சப்பறத் திருவிழா (4) வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் சப்பறத் திருவிழா (5)

Related posts

*

*

Top