யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் கொடியிறக்கம்

–  ஐங்கரன் சிவசாந்தன்

யாழ்ப்பாணம் வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் வருடாந்தப் பெருந்திருவிழாவின் தீர்த்தோற்சவத்தின் மாலை நேர உற்சவம் நேற்று 20.6.2016 திங்கட்கிழமை சிறப்பாக நடைபெற்றது.

மாலை இடம்பெற்ற வசந்த மண்டபப் பூசையைத் தொடர்ந்து, 8.00 மணியளவில் கொடியிறக்கம் இடம்பெற்றது.

யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் கொடியிறக்கம் (1) யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் கொடியிறக்கம் (2) யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் கொடியிறக்கம் (3) யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் கொடியிறக்கம் (4) யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் கொடியிறக்கம் (5) யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் கொடியிறக்கம் (6) யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் கொடியிறக்கம் (7)

Related posts

*

*

Top