Tag Archives: அரங்கக் கலைக் கழகம்

Barack Obama

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் “கோணங்கள்” நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் “கோணங்கள்” நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த 05.06.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று “கோணங்கள்” எனும் நாடக ஆற்றுகை

Barack Obama

‘விடிவில் முடிவு’ நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமைக் காட்சி (Welcome to the Sunday Show)யில் இவ்வார சிறப்பு நிகழ்த்துகையாக ‘விடிவில் முடிவு’ எனும் நாடகம் அளிக்கை

Barack Obama

பம்மல் சம்மந்த முதலியாரின் ”வைகுண்ட வைத்தியர்”

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் இன்றைய welcome to Sunday show நிகழ்வில், தமிழ் நவீன நாடகத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படும் பம்மல் சம்மந்த முதலியார் எழுதிய ‘வைகுண்ட

Barack Obama

‘அவன் இவன்’ ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகதின் welcome to Sunday Show நிகழ்ச்சியில் கடந்த 03.04-2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை ‘அவன் இவன்’ ஆற்றுகை நடைபெற்றது.

Top