Tag Archives: அவன் இவன்

Barack Obama

‘அவன் இவன்’ ஆற்றுகை

‘அவன் இவன்’ ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகதின் welcome to Sunday Show நிகழ்ச்சியில் கடந்த 03.04-2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை ‘அவன் இவன்’ ஆற்றுகை நடைபெற்றது.

Top