Tag Archives: இப்படி ஒரு காலம்

Barack Obama

கருணாகரனின் ‘இப்படி ஒரு காலம்’ நூலின் சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு ‘மதக வன்னிய’

கருணாகரனின் ‘இப்படி ஒரு காலம்’ நூலின் சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு ‘மதக வன்னிய’

கருணாகரன் எழுதிய ‘இப்படி ஒரு காலம்’ எனும் நூல்,  ‘மதக வன்னிய’ (Mathaka Wanniya) எனும் பெயரில் சிங்கள மொழியில் பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. கொழும்பு பல்கலைகழக மாணவி சிவலிங்கம்

Top