Tag Archives: கலைமகள் கலைக் கழகம்

Barack Obama

திருமறைக் கலாமன்றம் நடத்தும் “கூத்துக்கலைக் கூடல்”

திருமறைக் கலாமன்றம் நடத்தும் “கூத்துக்கலைக் கூடல்”

ஈழத்தமிழர்களின் மரபுவழிக் கலைவடிவமான நாட்டுக்கூத்துக் கலையை அழியவிடாது பேணும் முயற்சியின் ஒரு அங்கமாக திருமறைக் கலாமன்றம் நடத்தும் கூத்து விழா

Top