Tag Archives: கல்வி சாரா ஊழியர்

பல்கலைக்கழக கல்வி சாரா ஊழியர்கள் தொடர் போராட்டம்

பல்கலைக்கழக கல்வி சாரா ஊழியர்கள் தொடர் போராட்டம்

அனைத்துப் பல்கலைக்கழகங்களின் கல்விசாரா ஊழியர் சங்கங்களின் கூட்டுக்குழுவின் பிரதிநிதிகளுக்கும் திறைசேரிப் பிரதிநிதிகளுக்குமிடையில் கடந்த 04.08.2016 இடம்பெற்ற

Top