Tag Archives: கொக்குளாய்

கொக்குளாய் பாடசாலைக்கு கற்றல் உபகரணங்கள்

கொக்குளாய் பாடசாலைக்கு கற்றல் உபகரணங்கள்

யுத்தத்தால பாதிப்படைந்த முல்லைத்தீவு, கொக்குழாய் கிராம பாடசாலையில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது. 

Top