Tag Archives: சின்மய நாதம்

Barack Obama

“சின்மய நாதம்” காலாண்டுக்கு சஞ்சிகை வெளியிடு

“சின்மய நாதம்” காலாண்டுக்கு சஞ்சிகை வெளியிடு

யாழ் சின்மயமிஷனால் காலாண்டுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படும் சின்மய நாதம் சஞ்சிகையின் 14வது இதழ்,  நேற்று 29.10.2016 சனிக்கிழமை

Barack Obama

சின்மய நாதம் சஞ்சிகையின் 12வது இதழ் வெளியீடு

– ஐங்கரன் சிவசாந்தன் யாழ் சின்மயமிஷனால் காலாண்டுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படும் சின்மய நாதம் சஞ்சிகையின் 12வது இதழ் கடந்த 14.04.2016 வியாழக்கிழமை அன்று நல்லூர் சின்மயா மிஷன்

Top