Tag Archives: சைவமாநாடு

இளஞ் சைவப்புலவர், சைவப்புலவர்களுக்கான பட்டமளிப்பு விழா

இளஞ் சைவப்புலவர், சைவப்புலவர்களுக்கான பட்டமளிப்பு விழா

 அகில இலங்கை சைவப்புலவர் சங்கத்தின்   இளஞ் சைவப்புலவர் சைவப்புலவர்களுக்கான பட்டமளிப்பு விழாவும்

பல்கலையில் இடம்பெற்ற சைவமாநாடு நிறைவு

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக இந்துநாகரிகத்துறை நடத்திய முதலாவது அனைத்துலகச் சைவமாநாடு கடந்த 12.02.2016 ஆம் திகதி ஆரம்பித்து நேற்று 14.02.2016 ஆம் திகதி இரவு 10.30 மணிக்கு நிறைவுக்கு வந்தது.

Top