Tag Archives: நகைச்சுவை

Barack Obama

“DO NOT TOUCH” – (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை

“DO NOT TOUCH” – (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில்

Barack Obama

‘அப்பியாசம்’ – கோமாளி (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை

‘அப்பியாசம்’ கோமாளி (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை கடந்த 02.10.2016 அன்று சிறுவர் தினத்தினையும் முதியோர் தினத்தினை முன்னிட்டும் சிறுவர்களை மகிழ்வூட்ட மூன்று கோமாளிகள்

Barack Obama

“முதல்தரம்” ஓராளரங்க நகைச்சுவை நாடகம்

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த 10.07.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை ‘முதல்தரம்’ எனும் தனியாள் நகைச்சுவை

Top