Tag Archives: நாடக ஆற்றுகை

Barack Obama

‘இல்வாழ்க்கை’ நாடக ஆற்றுகை

‘இல்வாழ்க்கை’ நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில்

Barack Obama

மஹாகவியின் ‘புதியதொரு வீடு’ நாடக ஆற்றுகை

திருமறைக்கலா மன்றம் தயாரித்து வழங்கிய மஹாகவியின் ‘புதியதொரு வீடு’ நாடக ஆற்றுகை நேற்று 02.10.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கலாமன்றக் கலைத்துாது மண்டபத்தில்

Barack Obama

கருச்சிதைவு நாடக ஆற்றுகை

மக்கள் களரி நாடகவிழா நடமாடும் அரங்கில் யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தினரால்  ‘கருச்சிதைவு’ என்னும் நாடகம் கடந்த 17.09.1016 சனிக்கிழமை மேடையேற்றப்பட்டது. இவ்வாற்றுகை

Barack Obama

‘சகஜம்’ கூட்டூமம் (pantomime) நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த 26.06.2016 ‘சகஜம்’ எனும் கூட்டூம நாடக ஆற்றுகை

Barack Obama

“இரு காலைகளும் ஒரு பின்னிரவும்” நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் நேற்றைய தினம் கவிஞர் சேரனின் கவிதையினை தழுவி “இரு காலைகளும் ஒரு

Barack Obama

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் “கோணங்கள்” நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த 05.06.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று “கோணங்கள்” எனும் நாடக ஆற்றுகை

Barack Obama

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக்கழகத்தின் “மரம்” நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகம் ஞாயிறு தோறும் நடாத்தும் Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் ”மரம்” எனும் நாடக ஆற்றுகை நிகழ்த்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் நடிகர்களாக ம.சுலக்சன்,

Barack Obama

‘விடிவில் முடிவு’ நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமைக் காட்சி (Welcome to the Sunday Show)யில் இவ்வார சிறப்பு நிகழ்த்துகையாக ‘விடிவில் முடிவு’ எனும் நாடகம் அளிக்கை

Top