Tag Archives: புக்வின் மோகன்

Barack Obama

யாழ்ப்பாணப் புத்தகத் திருவிழா – ஒரு அலசல்

யாழ்ப்பாணப் புத்தகத் திருவிழா – ஒரு அலசல்

- அருள் சத்தியநாதன் யாழ்ப்பாண சமூகம் நீங்கள் நினைப்பது மாதிரி அறிவுசார் மற்றும் வாசிப்பு சமூகமாக இன்றைக்கு இல்லை.

Top