Tag Archives: மல்லிகைத்தீவு

Barack Obama

புதுக்குடியிருப்பு மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள்

புதுக்குடியிருப்பு மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள்

புதுக்குடியிருப்பு மல்லிகைத்தீவு கிராமத்தை சேர்ந்த வறுமைக்கோட்டுக்கீழ் உள்ள 25 மாணவர்களுக்கு  தேவையான கற்றல்

Top