Tag Archives: மஹாகவி

மஹாகவியின் ‘புதியதொரு வீடு’ நாடகம்

மஹாகவியின் ‘புதியதொரு வீடு’ நாடகம்

திருமறைக் கலாமன்றம் தயாரித்து வழங்கும் மஹாகவியின் புதியதொரு வீடு நாடகம் எதிர்வரும் 05.02.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை

மஹாகவியின் ‘புதியதொரு வீடு’ நாடக ஆற்றுகை

திருமறைக்கலா மன்றம் தயாரித்து வழங்கிய மஹாகவியின் ‘புதியதொரு வீடு’ நாடக ஆற்றுகை நேற்று 02.10.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கலாமன்றக் கலைத்துாது மண்டபத்தில்

Top