Tag Archives: மாணவி

மெய்வல்லுனர் போட்டி பயிற்சியில் மாணவி உயிரிழப்பு

மெய்வல்லுனர் போட்டி பயிற்சியில் மாணவி உயிரிழப்பு

பாடசாலை இல்ல மெய்வல்லுனர் போட்டிக்காக பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்த மாணவி, திடீரென்று மயங்கி விழுந்த பின்னர், வைத்தியசாலையில் வைத்து உயிரிழந்துள்ளதாக,

Top