Tag Archives: மேசைப்பந்தாட்டம்

கரம் மற்றும் மேசைப்பந்தாட்டம் தொடர்கள்

கரம் மற்றும் மேசைப்பந்தாட்டம் தொடர்கள்

யாழ் கல்வி வலயப் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான 15வயது, 19 வயதுப் பிரிவு இருபாலாருக்குமான கரம் தொடர் நாளை 10.04.2016 திங்கட்கிழமையும், மேசைப்பந்தாட்டம்

Top