Tag Archives: யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக்கழகம்

Barack Obama

‘இது வாழ்க்கை, இதுதான் வாழ்க்கையா?’ ஆற்றுகை

‘இது வாழ்க்கை, இதுதான் வாழ்க்கையா?’ ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் கடந்த

Barack Obama

‘ஒளி கீற்று’ சிறப்பு நாடகம்

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் நேற்று 25.12.2016 ஞாயிறு நத்தார் தினத்தை

Barack Obama

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக்கழகத்தின் “மரம்” நாடக ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகம் ஞாயிறு தோறும் நடாத்தும் Welcome to Sunday Show நிகழ்வில் ”மரம்” எனும் நாடக ஆற்றுகை நிகழ்த்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் நடிகர்களாக ம.சுலக்சன்,

Top