Tag Archives: லூபஸ்

Barack Obama

சிறுநீரகத்தைப் பாதிக்கும் ‘லூபஸ்’ நோய்

சிறுநீரகத்தைப் பாதிக்கும் ‘லூபஸ்’ நோய்

‘சிறுநீரக கல், உயர் குருதி அழுத்தம், சிறுநீரகத் தொற்று மற்றும் சர்க்கரை நோயால் சிறுநீரகங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் சிறுநீர் பரிசோதனை மற்றும் இரத்த பரிசோதனையின் போதுதான் இதன் பாதிப்பு தெரியவரும். தொடக்க நிலை பாதிப்பு குறித்த அறிகுறிகள் எதுவும் தெரியாது. பாதிப்பு அதிகரித்தவுடன் தான் அறிகுறிகள் தோன்றும். கால்கள் வீக்கம், படபடப்பு ஆகிய அறிகுறிகள் தோன்றினாலும் கிட்னியில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதற்கான அறிகுறியாக எடுத்துக் கொண்டு மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும். கிட்னி பாதிப்பு யாருக்கு வேண்டுமானாலும்

Top