Tag Archives: வெற்றிச் செல்வி

Barack Obama

வெற்றிச் செல்வியின் 5 நூல்களின் அறிமுகம்

வெற்றிச் செல்வியின் 5 நூல்களின் அறிமுகம்

வெற்றிச் செல்வியின் 5 நூல்களின் அறிமுக நிகழ்வு இன்று 26.04.2017 புதன்கிழமை மாலை 3.30 மணிக்கு யாழ். பொதுசன நூலக மேல்தள மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது. 

Top