Tag Archives: ஸ்ரீ பால கதிர்காம ஆடிவேல் வீதியுலா

Barack Obama

நல்லூர் ஸ்ரீ பால கதிர்காம ஆடிவேல் வீதியுலா நிறைவு

நல்லூர் ஸ்ரீ பால கதிர்காம ஆடிவேல் வீதியுலா நிறைவு

யாழ்ப்பாணம், நல்லூர் ஸ்ரீ பால கதிர்காம ஆலய ஆடிவேல் வீதியுலா நேற்று 24.07.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழ்மக்களின் கலை கலாச்சார நடனங்களுடன் வெகு விமரிசையாக இடம்பெற்றது.

Top