Tag Archives: clown

Barack Obama

“DO NOT TOUCH” – (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை

“DO NOT TOUCH” – (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை

யாழ்ப்பாணம் அரங்கக் கலைக் கழகத்தின் வாரம் தோறும் நடைபெறுகின்ற Welcome to Sunday Show நிகழ்வில்

Barack Obama

‘அப்பியாசம்’ – கோமாளி (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை

‘அப்பியாசம்’ கோமாளி (clown) நகைச்சுவை ஆற்றுகை கடந்த 02.10.2016 அன்று சிறுவர் தினத்தினையும் முதியோர் தினத்தினை முன்னிட்டும் சிறுவர்களை மகிழ்வூட்ட மூன்று கோமாளிகள்

Top