Tag Archives: Economic Recession

Barack Obama

கறுப்பு பணத்தை ஒழிக்க மோடியால் முடியுமா? பாகம் – 2

கறுப்பு பணத்தை ஒழிக்க மோடியால் முடியுமா? பாகம் – 2

- டேவிட் பிரவீன் கறுப்பு பண ஒழிப்பு மற்றும் கள்ள நோட்டு ஒழிப்பு இவைகளைத் தாண்டி அனைத்து மக்களையும் வங்கி அமைப்பிற்குள் கொண்டு வருவதின் சாதக

Top